Tin Tức

Thứ Hai, 20/07/2020 18:06

VCI: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho CBNV theo chương trình lựa chọn năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho CBNV theo chương trình lựa chọn năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200721_20200720 - VCI - NQ HDQT Ve Phat hanh CP Cho CBCNV.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   TVS: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2020 (21/07/2020)

>   TVS: BCTC quý 2 năm 2020 (21/07/2020)

>   TVB: BCTC quý 2 năm 2020 (21/07/2020)

>   TMG: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (21/07/2020)

>   NBP: Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (20/07/2020)

>   L18: Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn (21/07/2020)

>   TTB: BCTC Tóm tắt quý 2 năm 2020 (21/07/2020)

>   HHC: BCTC quý 2/2020 của Trụ sở chính và văn bản giải trình BCTC (21/07/2020)

>   AVF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020 (21/07/2020)

>   HAT: Báo cáo tài chính quý 2/2020 (21/07/2020)