Tin Tức

Thứ Năm, 30/07/2020 17:49

SAM: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2020

Công ty Cổ phần SAM Holdings công bố Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200730_20200730 - SAM - CBTT Dinh ky lai trai phieu DN.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   DPG: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2020 (30/07/2020)

>   CII: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2020 (30/07/2020)

>   THI: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu 6 tháng đầu năm 2020 (29/07/2020)

>   VCP: Báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ báo cáo 01/01/2020 đến 30/06/2020 (28/07/2020)

>   ACBS: Kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ đợt 1 năm 2020 (27/07/2020)

>   GEG: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp (27/07/2020)

>   BVS: CBTT định kỳ của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp (22/07/2020)

>   VCR: Công bố tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu Doanh nghiệp (22/07/2020)

>   NPM11805: Nghị quyết HĐTV về việc phê duyệt các phương án phát hành trái phiếu 700 tỷ đồng (17/07/2020)

>   NPM11907: Nghị quyết HĐTV về việc phê duyệt các phương án phát hành trái phiếu 700 tỷ đồng (17/07/2020)