Tin Tức

Thứ Hai, 27/07/2020 17:11

ACBS: Kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ đợt 1 năm 2020

Công ty TNHH Chứng khoán ACB thông báo kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ đợt 1 năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200727_20200727-ACBS-CBTT_Ket qua phat hanh trai phieu ACBS dot 1 nam 2020.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   GEG: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp (27/07/2020)

>   BVS: CBTT định kỳ của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp (22/07/2020)

>   VCR: Công bố tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu Doanh nghiệp (22/07/2020)

>   NPM11805: Nghị quyết HĐTV về việc phê duyệt các phương án phát hành trái phiếu 700 tỷ đồng (17/07/2020)

>   NPM11907: Nghị quyết HĐTV về việc phê duyệt các phương án phát hành trái phiếu 700 tỷ đồng (17/07/2020)

>   ACBS: Thông báo về việc phát hành trái phiếu ACBS năm 2020 đợt 2 (17/07/2020)

>   IDJ: CBTT về kết quả phát hành các gói Trái phiếu IBond_2020.06.10, IBond_2020.07.10, IBond_2020.08.10, IBond_2020.09.10, IBond_2020.10.10 (17/07/2020)

>   NPM11805: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán lãi trái phiếu kỳ 04 (16/07/2020)

>   VPI: Thông báo phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi (16/07/2020)

>   VDS: Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ (16/07/2020)