Tin Tức

Thứ Ba, 30/06/2020 17:41

KDH: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền công bố báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200630_20200630 - KDH - Bao cao dinh ky tinh hinh thanh toan goc, lai trai phieu doanh nghiep.PDF

HOSE

Các tin tức khác

>   KDH: Kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ (30/06/2020)

>   VPL11811: Thông báo lãi suất trái phiếu kỳ 05 (30/06/2020)

>   Phát Đạt tiếp tục thanh toán trái phiếu đã huy động theo đúng tiến độ cam kết (30/06/2020)

>   HDB: Kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2020 (25/06/2020)

>   KBC: Kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ (25/06/2020)

>   ADB: Trái phiếu bằng đồng nội tệ của Việt Nam tăng trưởng lành mạnh (25/06/2020)

>   Huy động thành công 10.480 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ (25/06/2020)

>   PDR: Quyết định của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp lần 3 năm 2020 (24/06/2020)

>   VPI: Bản công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ (24/06/2020)

>   NLG: Kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ (24/06/2020)