Tin Tức

Thứ Năm, 25/06/2020 09:15

Huy động thành công 10.480 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Tại phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ ngày 24/6, HNX đã huy động được tổng cộng 10.480 tỷ đồng, trong đó, khối lượng trúng thầu tại kỳ hạn 10 năm tăng mạnh và lãi suất giảm nhẹ.

Ngày 24/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 8.500 tỷ đồng

Ngày 24/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 8.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 20 năm.

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 10.480 tỷ đồng. Khối lượng trúng thầu tại kỳ hạn 10 năm tăng mạnh và lãi suất giảm nhẹ.

Đối với trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 1.500 tỷ đồng, huy động được 130 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,95%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/6/2020).

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 4.000 tỷ đồng, huy động được 4.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,98%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/6/2020).

Phiên thầu phụ trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm huy động được thêm 2.000 tỷ đồng.

Với trái phiếu kỳ hạn 15 năm, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 2.500 tỷ đồng, huy động được 2.350 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,15%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/6/2020).

Phiên thầu phụ trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm huy động được thêm 1.250 tỷ đồng.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 500 tỷ đồng, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,42%/năm, thấp hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/6/2020).

Phiên thầu phụ trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm huy động được thêm 250 tỷ đồng.

Kho bạc Nhà nước đã huy động được 84.587 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020 đến nay./.

Văn Giáp

Vietnam+

Các tin tức khác

>   PDR: Quyết định của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp lần 3 năm 2020 (24/06/2020)

>   VPI: Bản công bố thông tin trước đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ (24/06/2020)

>   NLG: Kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ (24/06/2020)

>   SII: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (24/06/2020)

>   HDB: Kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 (22/06/2020)

>   TMS: Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (22/06/2020)

>   HNG: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ (22/06/2020)

>   CTG: Thông báo phát hành cổ phiếu trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020 (19/06/2020)

>   CTG: Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng đợt 1 năm 2020 (19/06/2020)

>   TMS: Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (19/06/2020)