Tin Tức

Thứ Năm, 09/01/2020 17:40

CLG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ CTCP Kỹ thuật Xây dựng An Pha

CTCP Kỹ thuật Xây dựng An Pha báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200109_20200109 - CLG - BC gdcp - CTCP Ky thuat Xay dung An Pha.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   TMS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Bùi Minh Tuấn (09/01/2020)

>   LMH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đoàn Tiến Linh và Bùi Thị Luyến (09/01/2020)

>   GDT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Hoàng Minh Tâm (09/01/2020)

>   VNG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Phan Minh Trí (09/01/2020)

>   SII: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền mua cổ phiếu cho CĐHH (09/01/2020)

>   PGD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Ái Vân (09/01/2020)

>   API: Công bố thông tin về việc mua lại trái phiếu ABond_2018.01.50 (09/01/2020)

>   TDT: Công bố thông tin báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng (08/01/2020)

>   VPI: Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn Trái phiếu VPI_BOND_2019_02 (09/01/2020)

>   HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 09/01/2020 (09/01/2020)