Tin Tức

Thứ Hai, 23/12/2019 17:17

FMC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (mã CK: FMC) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191223_20191223 - FMC - TB ngay dkcc tam ung co tuc dot 1 2019 bang tien.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   EIB: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Buôn Hồ (23/12/2019)

>   CSTB1901: Chứng quyền CFPT1907: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Chứng quyền CSTB1901 (23/12/2019)

>   VSH: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 (23/12/2019)

>   CDPM1901: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền Chứng quyền CDPM1901 (23/12/2019)

>   SFC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 (23/12/2019)

>   FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 22/12/2019 (23/12/2019)

>   SEB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức băng tiền (23/12/2019)

>   MST: Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (23/12/2019)

>   NVB: Sửa đổi điều lệ ngân hàng (23/12/2019)

>   NVB: Sửa đổi điều lệ ngân hàng (23/12/2019)