Tin Tức

Thứ Ba, 24/12/2019 17:18

Cổ đông Cotecland không thông qua miễn nhiệm dàn lãnh đạo

Gần 99.7% số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/12 đã không tán thành việc miễn nhiệm dàn lãnh đạo Cotecland.

Chiều ngày 20/12/2019 vừa qua, cuộc họp ĐHĐCĐ của CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (Cotecland, HOSE: CLG) đã diễn ra với sự tham dự của 17 cổ đông (tính cả bên được ủy quyền tham dự), đại diện cho 57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đây là cuộc họp được chờ đợi khi các nội dung liên quan đến vấn đề nhân sự dự kiến được trình lên cổ đông mang tính quyết định đến tương lai của Cotecland, cụ thể là các tờ trình miễn nhiệm toàn bộ thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Công ty. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi gần 99.7% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã không tán thành với các phương án miễn nhiệm kể trên.

Như vậy, toàn bộ dàn lãnh đạo của Cotecland vẫn được giữ nguyên sau cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 20/12.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CLG giảm sàn trong ngày thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường được công bố, tức ngày 24/12, xuống mức giá 3,630 đồng/cp.

Diễn biến khớp lệnh cổ phiếu CLG trong phiên 24/12/2019. Nguồn: VietstockFinance

Thừa Vân

FILI

Các tin tức khác

>   TNG: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 (24/12/2019)

>   TNG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 (24/12/2019)

>   CVN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (24/12/2019)

>   L10: Điều chỉnh BCTC kiểm tóan năm 2018 (24/12/2019)

>   MHL: Báo cáo tài chính năm 2019 (24/12/2019)

>   TJC: Nghị quyết HĐQT v.v bán thành công tàu Transco Star (24/12/2019)

>   SVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị (24/12/2019)

>   STC: Nghị quyết Hội đồng quản trị (24/12/2019)

>   TIG: Nghị quyết Hội đồng quản trị (24/12/2019)

>   KKC: Nghị quyết Hội đồng quản trị (24/12/2019)