Tin Tức

Thứ Năm, 26/12/2019 16:00

CLG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Kỹ thuật XD và VLXD

CTCP Kỹ thuật XD và VLXD báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191226_20191226 - CLG - KQGD CD LQ - CTCP KT XD va VL XD COTEC.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   HNX: Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 26/12/2019 (26/12/2019)

>   HBW: CBTT chào mua công khai cổ phiếu HBW (26/12/2019)

>   Giao dịch thỏa thuận khủng ở VSH: REE bắt đầu ra tay gom cổ phiếu? (26/12/2019)

>   ACS: Lê Đức Nguyên - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 300,000 CP (26/12/2019)

>   MQB: UBND tỉnh Quảng Bình - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,120,546 CP (26/12/2019)

>   PMT: CTCP Create Capital Việt Nam không còn là cổ đông lớn (26/12/2019)

>   MFS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Duy Hưng (26/12/2019)

>   HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 26/12/2019 (26/12/2019)

>   Hapro lên kế hoạch thoái vốn tại 3 công ty con (26/12/2019)

>   AMV: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Ngô Văn Bình (26/12/2019)