Tin Tức

Thứ Ba, 01/10/2019 10:31

PPE: Zhang Ping không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Zhang Ping- Mã chứng khoán: PPE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 110,500 CP (tỷ lệ 5.52%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 110,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 11/09/2019.

HNX

Các tin tức khác

>   DFJ VinaCapital Venture nâng thành công mức sở hữu tại YEG lên 9.74% (01/10/2019)

>   BEL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (01/10/2019)

>   HNF: Đăng ký bán 1,179,500 cổ phiếu quỹ (01/10/2019)

>   CT3: Phan Quốc Hiếu - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 349,794 CP (01/10/2019)

>   BEL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (01/10/2019)

>   BEL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (01/10/2019)

>   AFX: Võ Thị Ngọc Hà - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 70,000 CP (01/10/2019)

>   HEJ: Đoàn Thị Minh Phương - Thành viên BKS - đăng ký bán 3,000 CP (01/10/2019)

>   HLR: Hoàng Thị Tuyết - Thành viên BKS - đăng ký mua 1,256 CP (01/10/2019)

>   D2D: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Thanh Thúy (30/09/2019)