Tin Tức

Thứ Ba, 01/10/2019 10:31

NTP: Đặng Quốc Minh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 910,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Quốc Minh
- Mã chứng khoán: NTP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Quốc Dũng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 6,133,588 CP (tỷ lệ 6.87%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 910,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 910,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 910,000 CP (tỷ lệ 1.02%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/09/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 26/09/2019.

HNX

Các tin tức khác

>   PPE: Zhang Ping không còn là cổ đông lớn (01/10/2019)

>   DFJ VinaCapital Venture nâng thành công mức sở hữu tại YEG lên 9.74% (01/10/2019)

>   BEL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (01/10/2019)

>   HNF: Đăng ký bán 1,179,500 cổ phiếu quỹ (01/10/2019)

>   CT3: Phan Quốc Hiếu - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 349,794 CP (01/10/2019)

>   BEL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (01/10/2019)

>   BEL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (01/10/2019)

>   AFX: Võ Thị Ngọc Hà - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 70,000 CP (01/10/2019)

>   HEJ: Đoàn Thị Minh Phương - Thành viên BKS - đăng ký bán 3,000 CP (01/10/2019)

>   HLR: Hoàng Thị Tuyết - Thành viên BKS - đăng ký mua 1,256 CP (01/10/2019)