Tin Tức

Thứ Ba, 01/10/2019 11:05

L61: Ngô Quang Hưng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 31,447 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Quang Hưng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: L61
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,800 CP (tỷ lệ 0.14%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 31,447 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 31,447 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 42,247 CP (tỷ lệ 0.56%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/09/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 24/09/2019.

HNX

Các tin tức khác

>   L61: Dương Thanh Phương - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 31,447 CP (01/10/2019)

>   L61: Nguyễn Văn Đạt - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đã mua 44,025 CP (01/10/2019)

>   L61: Ngô Phú Phong - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 31,447 CP (01/10/2019)

>   IMP: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn KWE Beteilgungen AG (01/10/2019)

>   NTP: Đặng Quốc Minh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 910,000 CP (01/10/2019)

>   PPE: Zhang Ping không còn là cổ đông lớn (01/10/2019)

>   DFJ VinaCapital Venture nâng thành công mức sở hữu tại YEG lên 9.74% (01/10/2019)

>   BEL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (01/10/2019)

>   HNF: Đăng ký bán 1,179,500 cổ phiếu quỹ (01/10/2019)

>   CT3: Phan Quốc Hiếu - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 349,794 CP (01/10/2019)