Tin Tức

Thứ Tư, 02/10/2019 07:56

KIP: Công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh

.

Tài liệu đính kèm:
1.KIP_2019.10.2_dbd93b9_CBTT_CHAM_DUT_CNHN.pdf

HNX

Các tin tức khác

>   ECC: Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận cho ECC được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư (01/10/2019)

>   TCH năm thứ 3 liên tiếp lọt Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất (02/10/2019)

>   Hoàng Anh Gia Lai chính thức “cắt đứt” mảng bất động sản tại Myanmar (01/10/2019)

>   HNX: Tạm dừng giao dịch đối với các tổ chức Đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019 (01/10/2019)

>   HSC: Nghị quyết HĐQT về việc đóng cửa Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Trỗi và thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm, Phòng Giao dịch Kim Liên (01/10/2019)

>   FCM: Đính chính nội dung vốn điều lệ CTCP Bê tông Thái Hà (01/10/2019)

>   D2D: Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mở rộng nhà máy xử lý nước thải và thông qua khung giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (01/10/2019)

>   FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30/09/2019 (01/10/2019)

>   GEX: Link công bố điều lệ công ty sửa đổi (01/10/2019)

>   TNW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (01/10/2019)