Tin Tức

Thứ Ba, 01/10/2019 16:50

FCM: Đính chính nội dung vốn điều lệ CTCP Bê tông Thái Hà

Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON thông báo đính chính nội dung vốn điều lệ CTCP Bê tông Thái Hà như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191001_20191001 - FCM - Dinh chinh nội dung VDL CTCP bê tông Thái Hà tai NQ HDQT.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   D2D: Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mở rộng nhà máy xử lý nước thải và thông qua khung giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (01/10/2019)

>   FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30/09/2019 (01/10/2019)

>   GEX: Link công bố điều lệ công ty sửa đổi (01/10/2019)

>   TNW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (01/10/2019)

>   HCM: Nghị quyết HĐQT về việc đóng cửa Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Trỗi và thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm, Phòng Giao dịch Kim Liên (01/10/2019)

>   HAI: Quyết định của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Nghệ An (01/10/2019)

>   HAI: Quyết định của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Thừa Thiên Huế (01/10/2019)

>   VDP: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Tây Nam Bộ (01/10/2019)

>   PHC: Thông báo trúng thầu thi công dự án HH2 (01/10/2019)

>   Tạm dừng giao dịch đối với các TCĐKGD chậm công bố BCTC soát xét bán niên 2019 (01/10/2019)