Tin Tức

Thứ Ba, 01/10/2019 17:31

ECC: Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận cho ECC được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital công bố Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận cho ECC được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191001_20191001 ECC_CBTT QĐ chấp thuận CCDV Giao dịch CK trực tuyến.pdf
20191001_20191001 ECC_QĐ chấp thuận CC DV Giao dịch trực tuyến.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   TCH năm thứ 3 liên tiếp lọt Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất (02/10/2019)

>   Hoàng Anh Gia Lai chính thức “cắt đứt” mảng bất động sản tại Myanmar (01/10/2019)

>   HNX: Tạm dừng giao dịch đối với các tổ chức Đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019 (01/10/2019)

>   HSC: Nghị quyết HĐQT về việc đóng cửa Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Trỗi và thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm, Phòng Giao dịch Kim Liên (01/10/2019)

>   FCM: Đính chính nội dung vốn điều lệ CTCP Bê tông Thái Hà (01/10/2019)

>   D2D: Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mở rộng nhà máy xử lý nước thải và thông qua khung giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (01/10/2019)

>   FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30/09/2019 (01/10/2019)

>   GEX: Link công bố điều lệ công ty sửa đổi (01/10/2019)

>   TNW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (01/10/2019)

>   HCM: Nghị quyết HĐQT về việc đóng cửa Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Trỗi và thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm, Phòng Giao dịch Kim Liên (01/10/2019)