Tin Tức

Thứ Ba, 01/10/2019 16:51

D2D: Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mở rộng nhà máy xử lý nước thải và thông qua khung giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mở rộng nhà máy xử lý nước thải và thông qua khung giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

Tài liệu đính kèm:
20191001_20191001 - D2D - CBTT NQ HDQT so 09 ngay 30.9.2019.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30/09/2019 (01/10/2019)

>   GEX: Link công bố điều lệ công ty sửa đổi (01/10/2019)

>   TNW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (01/10/2019)

>   HCM: Nghị quyết HĐQT về việc đóng cửa Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Trỗi và thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm, Phòng Giao dịch Kim Liên (01/10/2019)

>   HAI: Quyết định của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Nghệ An (01/10/2019)

>   HAI: Quyết định của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Thừa Thiên Huế (01/10/2019)

>   VDP: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Tây Nam Bộ (01/10/2019)

>   PHC: Thông báo trúng thầu thi công dự án HH2 (01/10/2019)

>   Tạm dừng giao dịch đối với các TCĐKGD chậm công bố BCTC soát xét bán niên 2019 (01/10/2019)

>   TCH: Nghị quyết và Biên bản họp HĐQT về cơ cấu các khoản đầu tư của công ty (01/10/2019)