Tin Tức

Thứ Tư, 02/10/2019 08:00

BLW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLW của CTCP Cấp nước Bạc Liêu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/10/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/10/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 0.38%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 38 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/11/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại tài khoản ngân hàng đã đăng ký với Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu bắt đầu từ ngày 06/11/2019.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Các tin tức khác

>   BDC: Nghị quyết Hội đồng quản trị (02/10/2019)

>   KIP: Công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh (02/10/2019)

>   ECC: Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận cho ECC được cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho nhà đầu tư (01/10/2019)

>   TCH năm thứ 3 liên tiếp lọt Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất (02/10/2019)

>   Hoàng Anh Gia Lai chính thức “cắt đứt” mảng bất động sản tại Myanmar (01/10/2019)

>   HNX: Tạm dừng giao dịch đối với các tổ chức Đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019 (01/10/2019)

>   HSC: Nghị quyết HĐQT về việc đóng cửa Phòng Giao dịch Nguyễn Văn Trỗi và thay đổi địa điểm Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm, Phòng Giao dịch Kim Liên (01/10/2019)

>   FCM: Đính chính nội dung vốn điều lệ CTCP Bê tông Thái Hà (01/10/2019)

>   D2D: Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mở rộng nhà máy xử lý nước thải và thông qua khung giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (01/10/2019)

>   FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30/09/2019 (01/10/2019)