Tin Tức

Thứ Năm, 05/09/2019 10:42

SIP: Phạm Thị Hồng Hạnh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 4,000,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Hồng Hạnh
- Mã chứng khoán: SIP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Hồng Hải
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chị ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5,499,908 CP (tỷ lệ 7.97%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4,000,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/09/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 03/10/2019.

HNX

Các tin tức khác

>   YEG: Tổng Giám đốc đăng ký mua 1.4 triệu cp, Chủ tịch điều chỉnh lượng muốn mua  (04/09/2019)

>   SBA: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu (04/09/2019)

>   HBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Quốc Duy (04/09/2019)

>   NT2: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Việt An (04/09/2019)

>   FCN: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Văn Thanh (04/09/2019)

>   GEX: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (04/09/2019)

>   SUM: Lê Phương Châm - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 4,000 CP (04/09/2019)

>   SIP: Nguyễn Trường Khôi - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 40,000 CP (04/09/2019)

>   SCC: Nguyễn Tự Hào - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP (04/09/2019)

>   KLB: Trần Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 300,000 CP (04/09/2019)