Tin Tức

Thứ Tư, 04/09/2019 17:27

HBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Quốc Duy

Lê Quốc Duy báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190904_20190904 - HBC - BC KQGD NNB - Le Quoc Duy.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   NT2: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Việt An (04/09/2019)

>   FCN: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Văn Thanh (04/09/2019)

>   GEX: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (04/09/2019)

>   SUM: Lê Phương Châm - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 4,000 CP (04/09/2019)

>   SIP: Nguyễn Trường Khôi - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 40,000 CP (04/09/2019)

>   SCC: Nguyễn Tự Hào - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP (04/09/2019)

>   KLB: Trần Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 300,000 CP (04/09/2019)

>   SEP: Mai Chiếm An - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP (04/09/2019)

>   GSM: Nguyễn Thị Minh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1,729,900 CP (04/09/2019)

>   GSM: Bùi Chí Thiệp - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,729,900 CP (04/09/2019)