Tin Tức

Thứ Tư, 04/09/2019 15:59

CHPG1905: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm đợt chào bán bổ sung Chứng quyền HPG/6M/SSI/C/EU/Cash-01

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm đợt chào bán bổ sung Chứng quyền HPG/6M/SSI/C/EU/Cash-01 (mã CK: CHPG1905) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190904_20190904 - CHPG1905 - BC ket qua chao ban chung quyen bo sung.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   Chứng quyền FPT/6M/SSI/C/EU/Cash-01: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm đợt chào bán bổ sung (04/09/2019)

>   CFPT1903: Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm đợt chào bán bổ sung Chứng quyền FPT/6M/SSI/C/EU/Cash-01 (04/09/2019)

>   VRC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCK SHS (04/09/2019)

>   MBB: Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu doanh nghiệp (04/09/2019)

>   MBB: Báo cáo kết quả mua lại trái phiếu doanh nghiệp (04/09/2019)

>   HNX: Kết quả giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp ngày 04/09/2019 (04/09/2019)

>   NLG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Nam (04/09/2019)

>   NNC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Mai Văn Chánh (04/09/2019)

>   SBT: Thông báo giao dịch bán cổ phiếu quỹ (04/09/2019)

>   TLD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn An Dũng (04/09/2019)