Tin Tức

Thứ Hai, 30/09/2019 08:38

BTD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTD của CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/10/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/10/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức, 356A Xa lộ Hà Nội, P.Phước Long A, Quận 9. TP. HCM vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 25/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Các tin tức khác

>   BLW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (30/09/2019)

>   HHV: Công bố thông tin: Qquyết định của hội đồng quản trị về việc tiếp tục nhận chuyển nhận chuyển nhượng cổ phần tại các doanh nghiệp dự án. (30/09/2019)

>   BBS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (30/09/2019)

>   Hai công ty thép Đà Nẵng ‘xin’ chuyển mục đích sử dụng đất (29/09/2019)

>   LDG Group chính thức hợp tác quỹ đầu tư Red Brick Capital International (30/09/2019)

>   Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Nhiều người dân vẫn chưa trở về nhà (28/09/2019)

>   FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 20/09/2019 đến 26/09/2019 (27/09/2019)

>   FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26/09/2019 (27/09/2019)

>   KDH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Quỹ đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital (27/09/2019)

>   KDH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam (27/09/2019)