Tin Tức

Thứ Ba, 03/09/2019 08:00

ADP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ADP của CTCP Sơn Á Đông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/09/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 03/10/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức kể từ ngày 03/10/2019 tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Sơn Á Đông, địa chỉ: 1387 Bến Bình Đông, Phường 15. Quận 8. TP. HCM.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận tạm ứng cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

HNX

Các tin tức khác

>   Giao dịch bí ẩn giữa KOSY và công ty địa ốc ALI của ông Nguyễn Thái Luyện (01/09/2019)

>   Doanh nghiệp dệt may niêm yết nào đạt lãi ròng lớn nhất sau 6 tháng đầu 2019? (01/09/2019)

>   Đó chính là May Sông Hồng (31/08/2019)

>   Tất cả có 19 công ty niêm yết (31/08/2019)

>   TLP: Lãi sau thuế giảm 30% sau soát xét (31/08/2019)

>   HNG phản hồi kiểm toán viên: Quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết còn bất hợp lý (31/08/2019)

>   Rạng Đông nói không còn sử dụng thủy ngân sản xuất bóng đèn (30/08/2019)

>   UDC: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2019 (30/08/2019)

>   UDC: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2019 (30/08/2019)

>   PLX: BCTC quý 2 năm 2019 (30/08/2019)