Tin Tức

Thứ Ba, 13/08/2019 10:38

VPS: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng năm 2019 so với 6 tháng năm 2018

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam thông báo giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng năm 2019 so với 6 tháng năm 2018 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190813_20190813 - VPS -CV453 Giai trinh BCTC SX 6T2019.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   HTV: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng năm 2019 so với 6 tháng năm 2018 (13/08/2019)

>   APEC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2019 (13/08/2019)

>   HFC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động và tổ chức (12/08/2019)

>   HFC: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua triển khai phương án phát hành trái phiếu năm 2019 (12/08/2019)

>   CTF: Giải trình chênh lệch KQKD bán niên năm 2019 so với năm 2018 (13/08/2019)

>   SVC: BCTC Hợp nhất Soát xét quý 2 năm 2019 (13/08/2019)

>   BUD: Nghị quyết Đại hội cổ đông lần thứ nhất (13/08/2019)

>   MSC: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng các bất động sản không sử dụng hoặc chưa có điều kiện đầu tư và thanh lý hàng điện tử tồn kho của Công ty (13/08/2019)

>   HID: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi cơ cấu tổ chức công ty (13/08/2019)

>   Lãi nửa đầu năm giảm mạnh, VIX tính chuyện điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh 2019 (13/08/2019)