Tin Tức

Thứ Ba, 13/08/2019 08:20

VIX: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIX của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/08/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (vấn đề cần lấy ý kiến cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông)
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng từ ngày 30/08/2019 đến ngày 16/09/2019
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Chứng khoán IB tại địa chỉ: Tầng 8. số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

HNX

Các tin tức khác

>   ATB: Nghị quyết Hội đồng quản trị (13/08/2019)

>   HFS: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (13/08/2019)

>   EMS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (13/08/2019)

>   VCP: CTCP Đầu tư VSD - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP (13/08/2019)

>   BDC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (13/08/2019)

>   DXV: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2019 (12/08/2019)

>   DXV: BCTC Tóm tắt Soát xét 6 tháng đầu năm 2019 (12/08/2019)

>   YEG: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2019 (12/08/2019)

>   YEG: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2019 (12/08/2019)

>   UIC: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2019 (12/08/2019)