Tin Tức

Thứ Bảy, 31/08/2019 11:37

Tất cả có 19 công ty niêm yết

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, có 19 doanh nghiệp niêm yết đã vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm. Dù vậy, phần lớn các đơn vị này đã đề ra chỉ tiêu thấp hơn so với kết quả đạt được trong năm 2018.

Danh sách doanh nghiệp niêm yết
vượt kế hoạch lợi nhuận sau 6 tháng đầu 2019
Đvt: Tỷ đồng
(*): Lợi nhuận sau thuế. Nguồn: VietstockFinance

Trạng Chứng

FILI

Các tin tức khác

>   TLP: Lãi sau thuế giảm 30% sau soát xét (31/08/2019)

>   HNG phản hồi kiểm toán viên: Quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết còn bất hợp lý (31/08/2019)

>   Rạng Đông nói không còn sử dụng thủy ngân sản xuất bóng đèn (30/08/2019)

>   UDC: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2019 (30/08/2019)

>   UDC: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2019 (30/08/2019)

>   PLX: BCTC quý 2 năm 2019 (30/08/2019)

>   PGC: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2019 (30/08/2019)

>   PGC: BCTC quý 2 năm 2019 (30/08/2019)

>   PC1: BCTC 6 tháng đầu năm 2019 (30/08/2019)

>   PC1: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 (30/08/2019)