Tin Tức

Thứ Ba, 13/08/2019 09:17

Nửa đầu 2019, MSH báo lãi sau thuế tăng 52%

CTCP May Sông Hồng (HOSE: MSH) vừa công bố BCTC quý 2/2019 với lãi sau thuế tăng 52% trong nửa đầu năm 2019.

Kết quả kinh doanh của MSH trong quý 2/2019
Đvt: Tỷ đồng

Riêng trong quý 2/2019, MSH ghi nhận hơn 1,164 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế trong quý 2/2019 tăng gần 39% so với cùng kỳ 2018, ghi nhận gần 133 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2019, doanh thu thuần của MSH đạt hơn 2,164 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp có sự cải thiện từ 19% trong 6 tháng đầu 2018 lên 20% trong nửa đầu 2019.

Tổng kết 6 tháng đầu năm 2019, lãi gộp của MSH tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng đạt gần 439 tỷ đồng.

Trong kỳ, MSH ghi nhận sự tăng trưởng mạnh trong doanh thu tài chính, ghi nhận hơn 29 tỷ đồng trong nửa đầu 2019, gấp gần 2 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi với mức ghi nhận hơn 24 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019.

Chi phí tài chính giảm gần 45% so với đầu năm 2018, chủ yếu do kỳ này MSH không có khoản lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện hơn 7.8 tỷ đồng như cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, trong nửa đầu năm 2019 chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 22% và 26% so với cùng kỳ 2018.

Lũy kế 6 tháng đầu 2019, lãi sau thuế của MSH đạt hơn 219 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ 2018.

Cho cả năm 2019, MSH đặt mục tiêu 4,300 tỷ đồng doanh thu và 475 tỷ đồng lãi trước thuế. Nửa chặng đường năm 2019, MSH thực hiện 50% kế hoạch doanh thu và 56% kế hoạch lợi nhuận cả năm, tương ứng ghi nhận lần lượt hơn 2,164 tỷ đồng và hơn 219 tỷ đồng.

Đông Phong

Fili

Các tin tức khác

>   ITS: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2019 (08/08/2019)

>   RCC: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 của công ty mẹ và hợp nhất (08/08/2019)

>   MVN: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 hợp nhất và công ty mẹ (09/08/2019)

>   SD3: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 (tổng hợp và hợp nhất) (09/08/2019)

>   PV2: Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 (09/08/2019)

>   PPE: Báo cáo tài chính soát xét bán niên văn phòng năm 2019 (09/08/2019)

>   KSH: Thông báo hoàn tất chuyển nhượng vốn đầu tư (09/08/2019)

>   PDN: Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung lần thứ IX (09/08/2019)

>   DPR: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng năm 2019 so với 6 tháng năm 2018 (09/08/2019)

>   PVX: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 (09/08/2019)