Tin Tức

Thứ Ba, 13/08/2019 11:12

Lãi ròng 7 tháng của FPT đạt 1,688 tỷ đồng, tăng 29% so cùng kỳ

CTCP FPT (HOSE: FPT) công bố kết quả kinh doanh 7 tháng với lãi ròng cổ đông công ty mẹ đạt 1,688 tỷ đồng, tăng 29% so cùng kỳ.

Trong tháng 7 năm 2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của FPT đạt 2,250 tỷ đồng và 399 tỷ đồng, tăng lần lượt gần 20% và 32% so với cùng kỳ.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2019, doanh thu và LNTT tăng trưởng 22% và 28% so với cùng kỳ, lần lượt đạt 14,742 tỷ đồng và 2,538 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1,688 tỷ đồng, tăng 29% so cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận tiếp tục được cải thiện, đạt 17.2% (6 tháng đầu năm 2018 là 16/4%).

Khối Công nghệ vẫn đóng góp chính trong nguồn thu của FPT khi ghi nhận doanh thu và LNTT đạt lần lượt 8,218 tỷ đồng và 1,036 tỷ đồng, tăng tương ứng 27% và 43% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu tại thị trường nước ngoài của khối này đạt 5,852 tỷ đồng, tăng 37%; lợi nhuận trước thuế đạt 896 tỷ đồng, tăng 37%.

Còn khối Viễn thông đạt 5,809 tỷ đồng doanh thu, tăng 18%; LNTT đạt 972 tỷ đồng, tăng 13%. Trong đó, doanh thu và LNTT của mảng dịch vụ Viễn thông lần lượt đạt 5,487 tỷ đồng và 808 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 16% so với cùng kỳ.

Đáng nói, tỷ trọng doanh thu và LNTT thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của FPT lần lượt là 42% và 38%, tăng đáng kể so 7 tháng đầu năm 2018 với 38% và 36%.

Thái Hương

Fili

Các tin tức khác

>   VPS: BCTC Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2019 (13/08/2019)

>   VPS: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2019 (13/08/2019)

>   VSM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 (13/08/2019)

>   BED: Nghị quyết Hội đồng quản trị (13/08/2019)

>   VTJ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (13/08/2019)

>   APS: Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2019 (13/08/2019)

>   Quý 2/2019, Vinalines “đắm chìm” trong số lỗ gần 500 tỷ đồng (13/08/2019)

>   TDP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (13/08/2019)

>   BED: Nghị quyết HĐQT (13/08/2019)

>   VPS: Giải trình chênh lệch KQKD 6 tháng năm 2019 so với 6 tháng năm 2018 (13/08/2019)