Tin Tức

Thứ Năm, 01/08/2019 15:06

Các dự án mới chưa được khởi công, CLG báo lãi ròng chỉ hơn 4 tỷ đồng trong quý 2/2019

Dù doanh thu trong kỳ giảm 80% nhưng lãi ròng của CLG vẫn tăng 39%, ghi nhận hơn 4 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 2/2019 của CLG
Nguồn: BCTC quý 2/2019 của CLG

Theo BCTC quý 2/2019 vừa được công bố, CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC (HOSE: CLG) mang về tổng doanh thu hơn 18 tỷ đồng, giảm đến 80% so với cùng kỳ. Theo CLG, doanh thu sụt giảm là do các dự án mới chưa được khởi công.

Trong kỳ, chi phí giá vốn của CLG giảm đến 93%, chỉ chiếm gần 5.8 tỷ đồng, phần lớn là do giảm khoản mục giá vốn xây dựng (còn hơn 4 tỷ đồng từ mức gần 108 tỷ đồng của cùng kỳ). Điều này giúp lãi gộp trong kỳ của Công ty tăng 44%, biên lợi nhuận được cải thiện lên 68% từ con số 10% của quý 2/2018.

Nhờ tiết giảm các chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp và không phát sinh chi phí bán hàng nên CLG báo lãi ròng hơn 4 tỷ đồng, tăng 39% so cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CLG có doanh thu thuần gần 33 tỷ đồng, lãi ròng hơn 4.4 tỷ đồng. So với kế hoạch về lợi nhuận sau thuế đã đặt ra, Công ty đã thực hiện được 71% kế hoạch.

Tại ngày cuối niên độ của quý 2/2019, tổng tài sản của CLG giảm 5.6%, còn hơn 891 tỷ đồng, trong đó khoản phải thu ngắn hạn giảm 14% còn 490 tỷ đồng, hàng tồn kho chiếm hơn 147 tỷ đồng, tăng 11%. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của Công ty cũng giảm gần 26%, còn hơn 151 tỷ đồng.

Minh Nhật

FILI

Các tin tức khác

>   NHH: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 2/2019 (01/08/2019)

>   HLY: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 (01/08/2019)

>   NED: Báo cáo tài chính quý 2/2019 (công ty mẹ) (01/08/2019)

>   NED: Báo cáo tài chính quý 2/2019 (01/08/2019)

>   VHF: Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019 (Văn phòng Công ty) (01/08/2019)

>   VHF: Báo cáo tài chính quý 2/2019 (01/08/2019)

>   SHN: Báo cáo tài chính quý 2/2019 (01/08/2019)

>   PPY: Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 (01/08/2019)

>   TA9: Báo cáo tài chính Q2/2019 Văn phòng công ty (01/08/2019)

>   SDG: Báo cáo tài chính quý 2/2019 (công ty mẹ) (01/08/2019)