Tin Tức

Thứ Ba, 16/07/2019 14:29

VIB tăng vốn điều lệ lên gần 9,245 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 5262/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) lên gần 9,245 tỷ đồng. Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký.

Theo đó, NHNN chấp thuận việc VIB thực hiện tăng vốn điều lệ từ gần 7,835 tỷ đồng lên gần 9,245 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông VIB thông qua tại Nghị quyết số 3.1215.19 ngày 28/03/2019 và Hội đồng quản trị VIB thông qua tại Nghị quyết số 042.19.1 ngày 03/06/2019.

NHNN yêu cầu VIB thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, tuân thủ quy định của pháp luật về giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, VIB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Hàn Đông

FILI

Các tin tức khác

>   AGP: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (12/07/2019)

>   ACB được chấp thuận tăng vốn lên hơn 16,627 tỷ đồng (09/07/2019)

>   VFG: Điều chỉnh thông tin đã công bố phát hành cổ phiếu ESOP (05/07/2019)

>   FIR chào bán riêng lẻ 4 triệu cp cho các cá nhân với giá chỉ 1/4 thị giá (05/07/2019)

>   TNA tăng vốn điều lệ gấp 4 lần (05/07/2019)

>   LGL muốn mua 51% vốn Xây dựng Hạ Long (04/07/2019)

>   BCM: Thông báo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (02/07/2019)

>   CTB chào bán hơn 3.3 triệu cp cho cổ đông chiến lược với giá “bèo” (01/07/2019)

>   HSG lại muốn làm cảng biển? (01/07/2019)

>   CCL rót thêm tiền “thúc con chóng lớn” (28/06/2019)