Tin Tức

Thứ Ba, 30/07/2019 16:47

Doanh thu quý 2 thấp nhất trong 10 năm, PVX trở lại với quỹ đạo thua lỗ

Sau quý đầu năm may mắn có lãi, Tổng CTCP Xây lắp dầu khí Việt Nam (HNX: PVX) trở lại với quỹ đạo thua lỗ trong quý 2/2019. Nhưng đó có thể là điều chưa đáng lo lắng nhất.

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2019, doanh thu thuần của PVX đạt được chỉ gần 463 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm trước. Cổ đông PVX có thể sẽ buồn hơn khi biết rằng đây cũng là quý có doanh thu thấp nhất mà PVX đạt được trong 10 năm gần đây, kể từ năm 2009.

Sự sụt giảm mạnh trong doanh thu của PVX chủ yếu đến từ mảng xây lắp. Hơn nữa, mảng xây lắp này của PVX còn lỗ gộp trong nửa đầu năm nay.

Lĩnh vực kinh doanh nhà và hạ tầng của PVX thì bất ngờ tăng đột biến, song giá trị tuyệt đối không lớn, ghi nhận doanh thu hơn 110 tỷ trong quý 2 (lũy kế 6 tháng gần 283 tỷ đồng). Biên lãi gộp mảng này đạt hơn 9.5%.

Kinh doanh thua lỗ ở mảng chính, PVX còn gánh chịu nhiều chi phí lớn như lãi vay, chi phí quản lý doanh nghiệp. Kết quả là PVX chịu lỗ gần 88 tỷ đồng, xóa tan "thành quả" nhỏ nhoi đạt được trong quý đầu năm.

Kết quả kinh doanh PVX trong quý 2/2019

Lỗ lũy kế gần 3,750 tỷ đồng

Với con số lỗ hơn 64 tỷ đồng trong nửa đầu năm, PVX nâng lỗ lũy kế tính đến cuối quý 2/2019 lên con số 3,738 tỷ đồng, cách không còn xa con số 4,000 tỷ vốn điều lệ thực góp.

Cũng tại thời điểm 30/06/2019, PVX có 10 công ty con có giá trị gốc đầu tư 1,978 tỷ đồng và phải trích lập gần 757 tỷ đồng. Đầu tư gần 780 tỷ đồng vào công ty liên kết liên doanh và đang trích lập dự phòng 719 tỷ đồng.

Tổng giá trị khoản phải thu ngắn hạn cuối quý 2 ở mức hơn 4,200 tỷ đồng.

Cùng thời điểm công bố BCTC quý 2, HĐQT PVX cũng ra quyết định cho thôi chức Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Đình Thế và bổ nhiệm ông Lương Đình Thành (sinh năm 1972, đang là Thành viên phụ trách HĐQT PVC Land) làm tân Tổng Giám đốc từ ngày 29/07/2019.

Phương Châu

FILI

Các tin tức khác

>   L18: Báo cáo tài chính quý 2/2019 (30/07/2019)

>   INN: Báo cáo tài chính quý 2/2019 (công ty mẹ) (30/07/2019)

>   HHP: Nghị quyết Hội đồng quản trị (30/07/2019)

>   ILB: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 (30/07/2019)

>   STG: Giải trình số liệu BCTC HN và riêng quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019 (30/07/2019)

>   APP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2019 (30/07/2019)

>   IDV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2019 (30/07/2019)

>   SD6: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2019 (30/07/2019)

>   SD4: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2019 (30/07/2019)

>   MBG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2019 (30/07/2019)