Tin Tức

Thứ Hai, 22/07/2019 18:29

BIDV "chốt deal" phát hành hơn 603 triệu cp cho KEB Hana Bank

Ngày 22/07/2019, HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) đã thông qua văn kiện giao dịch với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Theo đó, BIDV sẽ phát hành riêng lẻ hơn 603.3 triệu cp cho đối tác KEB Hana Bank, tương ứng tỷ lệ 15% vốn điều lệ của BIDV sau khi đầu tư. Tổng giá trị của giao dịch do BIDV công bố là hơn 20,295 tỷ đồng.

Hồi cuối năm 2018, BIDV đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu kể trên.

Đối với số tiền thu được từ đợt chào bán, BIDV dự kiến sử dụng vào một số lĩnh vực như sau: Hoạt động tín dụng, Ngân hàng sẽ tập trung cơ cấu danh mục tín dung, cho vay đối với các doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động kinh doanh có hiệu quả, an toàn, có phương án/dự án kinh doanh khả thi. Đồng thời, BIDV sẽ đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng bán lẻ, SME, doanh nghiệp FDI có tiềm năng phát triển, lợi thế cạnh tranh.

Đối với hoạt động đầu tư, BIDV sẽ tiếp tục đầu tư trên thị trường liên ngân hàng; đầu tư và kinh doanh giấy tờ có giá, thực hiện đầu tư theo lộ trình đã cam kết.

Song song đó, Ngân hàng sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nhằm tăng tỷ lệ thu nhập từ dịch vụ trong tổng thu nhập và mở rộng kênh phân phối truyền thống, hiện đại trong khu vực và trên thế giới.

Khang Di

FILI

Các tin tức khác

>   VIB tăng vốn điều lệ lên gần 9,245 tỷ đồng (16/07/2019)

>   AGP: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (12/07/2019)

>   ACB được chấp thuận tăng vốn lên hơn 16,627 tỷ đồng (09/07/2019)

>   VFG: Điều chỉnh thông tin đã công bố phát hành cổ phiếu ESOP (05/07/2019)

>   FIR chào bán riêng lẻ 4 triệu cp cho các cá nhân với giá chỉ 1/4 thị giá (05/07/2019)

>   TNA tăng vốn điều lệ gấp 4 lần (05/07/2019)

>   LGL muốn mua 51% vốn Xây dựng Hạ Long (04/07/2019)

>   BCM: Thông báo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (02/07/2019)

>   CTB chào bán hơn 3.3 triệu cp cho cổ đông chiến lược với giá “bèo” (01/07/2019)

>   HSG lại muốn làm cảng biển? (01/07/2019)