Tin Tức

Thứ Ba, 14/05/2019 09:13

ACS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ACS của CTCP Xây lắp Thương mại 2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 03/06/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 tại số 36 Ung Văn Khiêm, Phường 25. Quận Bình Thạnh, bắt đầu từ ngày 03/06/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Các tin tức khác

>   BHT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (14/05/2019)

>   HAV: Báo cáo tài chính năm 2018 (14/05/2019)

>   IKH: Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - người có liên quan đến Giám đốc; Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 755,000 CP (14/05/2019)

>   GVT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (14/05/2019)

>   HPD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (14/05/2019)

>   CNN: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Cty TNHH Công nghệ và đầu tư Quốc tế HM Holdings (14/05/2019)

>   Lợi nhuận 2018 sụt giảm, Gạch Đồng Tâm rót hơn 100 tỷ vào chứng khoán (14/05/2019)

>   MQB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt (14/05/2019)

>   LBC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (14/05/2019)

>   NSG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (14/05/2019)