Tin Tức

Thứ Tư, 24/04/2019 08:53

MTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTP của CTCP Dược Medipharco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 03/06/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt tại:
· Địa điểm:
- Tại Trụ sở Công ty cổ phần Dược Medipharco; Địa chỉ: 08 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh; Điện thoại: 0234.3822701
- Tại Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hà Nội; Địa chỉ: Số 1C1A đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Điện thoại: 024.38693516
               + Chứng khoán chưa lưu ký: - Tại Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ: Số nhà số 33 đường số 16 Cư xá Lữ Gia, phường 15. quận 11. thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.38652604
- Thời gian: làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 03/06/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Các tin tức khác

>   VCSC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (24/04/2019)

>   VND báo lãi sau thuế quý 1/2019 giảm 36% so với cùng kỳ (24/04/2019)

>   CJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị (24/04/2019)

>   CTX: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (24/04/2019)

>   ĐHĐCĐ NBB: Quyền lợi cổ đông nhỏ nằm ở đợt mua 20% cp quỹ (24/04/2019)

>   PTE: Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (24/04/2019)

>   CT3: Báo cáo tài chính năm 2018 (24/04/2019)

>   VBH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (24/04/2019)

>   THU: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (24/04/2019)

>   HC3: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019 (24/04/2019)