Tin Tức

Thứ Tư, 17/04/2019 13:13

FPT: Lãi ròng quý 1 đạt 626 tỷ đồng, tăng 23% so cùng kỳ

Kết thúc quý 1 năm 2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của FPT lần lượt đạt 5,666 tỷ đồng và 960 tỷ đồng, tăng 19% và 23% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 794 tỷ đồng và 626 tỷ đồng, tăng 226% và 23% so quý 1 năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1,021 đồng. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận tiếp tục tăng so với cùng kỳ 2018, đạt 16.9%.

Khối Công nghệ ghi nhận doanh thu và LNTT đạt lần lượt 2,984 tỷ đồng và 361 tỷ đồng, tăng tương ứng 22% và 44% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu đạt 2,303 tỷ đồng, tăng 37.5%; lợi nhuận trước thuế đạt 329 tỷ đồng, tăng 39.6%. Doanh thu xuất khẩu phần mềm tại các thị trường nước ngoài của FPT đều có mức tăng trưởng tốt, từ mức 27% (thị trường Nhật Bản) đến 79% so với cùng kỳ (thị trường Mỹ).

Khối Viễn thông đạt 2,377 tỷ đồng doanh thu, tăng 18%. Trong đó, lĩnh vực dịch vụ viễn thông là động lực tăng trưởng chính, đóng góp 95% doanh thu của toàn Khối. Doanh thu và LNTT của mảng này lần lượt đạt 2,263 tỷ đồng và 315 tỷ đồng, tăng lần lượt 19% và 10% so với cùng kỳ.

Toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT. Kết thúc quý 1 năm 2019, thị trường nước ngoài mang về cho FPT 2,459 tỷ đồng doanh thu, tăng 35% và 362 tỷ đồng LNTT, tăng 35.6% so với năm trước. Tỷ trọng doanh thu và LNTT thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của Tập đoàn lần lượt đạt 43% và 38% (3 tháng đầu năm 2018 lần lượt là 38% và 34%).

Thái Hương

Fili

Các tin tức khác

>   CCR: Nghị quyết Hội đồng quản trị (17/04/2019)

>   FOX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (17/04/2019)

>   FOX: Báo cáo thường niên 2018 (17/04/2019)

>   DWS: Báo cáo tài chính năm 2018 (17/04/2019)

>   BDC: Báo cáo tài chính năm 2018 (17/04/2019)

>   ATB: Báo cáo tài chính năm 2018 (17/04/2019)

>   SBL: Báo cáo tài chính quý 1/2019 (17/04/2019)

>   BNW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (17/04/2019)

>   BHA: Báo cáo tài chính quý 1/2019 (17/04/2019)

>   CCR: Báo cáo tài chính quý 1/2019 (công ty mẹ) (17/04/2019)