Tin Tức

Thứ Hai, 18/03/2019 09:06

ACBS: Quyết định của HĐTV về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu 2019

Công ty TNHH Chứng khoán ACB thông báo Quyết định của HĐTV về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190318_20190318-ACBS - Nghi quyet HDTV ve viec phat hanh trai phieu rieng le nam 2019.pdf
20190318_20190318-ACBS- CBTT Nghi Quyet HĐTV ve viec phat hanh trai phieu rieng le nam 2019.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   PDR: Phương án phát hành trái phiếu (18/03/2019)

>   CMG: Thông báo phát hành trái phiếu theo phương thúc riêng lẻ (14/03/2019)

>   TTB: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu (13/03/2019)

>   DXG: Tờ trình ĐHCĐ về báo cáo phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ (12/03/2019)

>   HEM: Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ năm 2019. (12/03/2019)

>   EVE: Điều chỉnh giá chuyển đổi của trái phiếu chuyển đổi đã phát hành ngày 06/09/2018 (07/03/2019)

>   VPI: Thông báo đường link công bố về việc phát hành trái phiếu (05/03/2019)

>   MAS: Thông báo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu (04/03/2019)

>   200 tỷ đồng trái phiếu Chứng khoán IB phát hành về tay Mirae Asset Việt Nam (04/03/2019)

>   VDS: Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp (01/03/2019)