Tin Tức

Thứ Hai, 04/03/2019 10:42

200 tỷ đồng trái phiếu Chứng khoán IB phát hành về tay Mirae Asset Việt Nam

Ngày 22/02/2019, CTCP Chứng khoán IB (HNX: VIX) đã hoàn thành đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo phương thức riêng lẻ, với tổng giá trị thu về là 200 tỷ đồng. Đơn vị chi tiền gom số trái phiếu này là Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (Mirae Asset).

*VIX sắp phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu trong quý 1

Cụ thể, VIX đã phát hành thành công 2,000 trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản và không kèm chứng quyền, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 03 năm. Mirae Asset chính là đơn vị chi tiền mua toàn bộ số trái phiếu do VIX phát hành kể trên.

Để bảo lãnh toàn bộ cho nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu, VIX sử dụng tài sản đảm bảo gồm có 14 triệu cổ phần phổ thông tại Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX).

Về diễn biến trên thị trường chứng khoán, từ đầu năm 2019 đến nay, giá cổ phiếu VIX có nhiều biến động, bình quân giảm 6.45%. Trong đó, từ sau khi hoàn thành đợt phát hành trái phiếu này, giá cổ phiếu VIX chỉ dao động quanh vùng giá 8,700 đồng/cp - 8,800 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu VIX từ đầu năm 2019 đến nay

Tài liệu đính kèm:

1.VIX_2019.3.4_ecc084c_IBSC_CBTT_KetquaPHTPRL_22.02.2019signed.pdf

Ái Minh

FILI

Các tin tức khác

>   VDS: Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp (01/03/2019)

>   NBB: Báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (28/02/2019)

>   CII: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ (28/02/2019)

>   Sôi động mỏ vàng trái phiếu doanh nghiệp (27/02/2019)

>   BMSC: Thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2019 (26/02/2019)

>   MAS: Biên bản họp và Nghị quyết HĐTV về việc điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi đợt 1-2019 (22/02/2019)

>   VHM11802: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (22/02/2019)

>   CII: Điều chỉnh thông tin phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 370 tỷ đồng (18/02/2019)

>   CII11713: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán lãi trái phiếu (13/02/2019)

>   THI: Tài liệu về phát hành trái phiếu riêng lẻ (13/02/2019)