Tin Tức

Thứ Sáu, 22/02/2019 17:13

MAS: Biên bản họp và Nghị quyết HĐTV về việc điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi đợt 1-2019

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) công bố Biên bản họp và Nghị quyết HĐTV về việc điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi đợt 1-2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190222_20190222-MAS-CBTT Bien Ban va Nghi Quyet HĐTV ve viec dieu chinh phuong an phat hanh trai phieu dot 1 nam 2019.pdf

HOSE

Các tin tức khác

>   VHM11802: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (22/02/2019)

>   CII: Điều chỉnh thông tin phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 370 tỷ đồng (18/02/2019)

>   CII11713: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán lãi trái phiếu (13/02/2019)

>   THI: Tài liệu về phát hành trái phiếu riêng lẻ (13/02/2019)

>   HEM: Bản công bố thông tin chi tiết của đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019. (12/02/2019)

>   CII dự kiến phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu (11/02/2019)

>   CII: Thông báo phát hành trái phiếu riêng lẻ (11/02/2019)

>   Hơn 36.000 tỷ đồng được huy động từ đấu thầu trái phiếu Chính phủ (01/02/2019)

>   MSN11718: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03 (31/01/2019)

>   MSN: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả trái tức kỳ 03 năm 2019 của mã trái phiếu MSN11718 (29/01/2019)