Tin Tức

Thứ Sáu, 04/01/2019 14:33

Phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ đầu tiên của 2019 thu về 5,650 tỷ đồng

Ngày 02/01/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6,500 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu huy động có các kỳ hạn 5 năm (1,000 tỷ đồng), 10 năm (3,000 tỷ đồng), 15 năm (2,000 tỷ đồng) và 20 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 5,650 tỷ đồng.

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 5 thành viên dự thầu, huy động được 2,650 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5.1%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/12/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1,000 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1,000 tỷ đồng với lãi suất 5.1%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 4 thành viên dự thầu, huy động được 1,500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5.3%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/12/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1,000 tỷ đồng, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất 5.30%/năm.

Trái phiếu các kỳ hạn 5 năm, 20 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy qua phiên đấu thầu đầu tiên của năm 2019, KBNN huy động được 5,650/6,500 tỷ đồng gọi thầu.

Đông Tư

FILI

Các tin tức khác

>   CTG phát hành thành công 100 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 (28/12/2018)

>   HSC: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp (28/12/2018)

>   HCM: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp (28/12/2018)

>   ACB: Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2018 (27/12/2018)

>   VCB: Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu tăng vốn cấp 2 năm 2018 (25/12/2018)

>   SII: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (24/12/2018)

>   SHS: Công bố thông tin Quyết định của HĐQT thông qua phương án bảo lãnh phát hành trái phiếu ACB (14/12/2018)

>   SHS: Quyết định của HĐQT về bảo lãnh phát hành trái phiếu ACB (14/12/2018)

>   Trái phiếu doanh nghiệp - những động thái mới (14/12/2018)

>   7,230 tỷ đồng trái phiếu chính phủ được đấu thầu thành công trên HNX (13/12/2018)