Tin Tức

Thứ Ba, 25/12/2018 10:27

BWE dự kiến phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

Vừa qua, HĐQT CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (HOSE: BWE) đã thông qua phương án phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và lãi suất của năm đầu tiên là 9.5%/năm.

Theo đó, trước quý 1/2019, BWE dự kiến phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành tối đa 2,000 trái phiếu có kỳ hạn 3 năm với mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng/trái phiếu, dự kiến tổng giá trị của đợt phát hành này là 200 tỷ đồng.

Trái phiếu phát hành lần này là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, được bảo đảm một phần tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền.

Đối tượng phát hành lần này là dưới 100 nhà đầu tư lớn không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính, ưu tiên các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư…

Đối với tiền lãi và gốc trái phiếu khi đến hạn sẽ được Công ty chi trả từ nguồn thu tiền bán nước các hợp đồng cấp nước cho khu công nghiệp và khu dân cư của doanh nghiệp từ xí nghiệp cấp nước khu liên hợp và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác.

Được biết, mục đích của đợt phát hành là nhằm tăng quy mô vốn hoạt động.

Quốc Thắng

Fili

Các tin tức khác

>   KOS sẽ huy động 235 tỷ đồng trái phiếu cho dự án tại Lào Cai (20/12/2018)

>   BIDV chào bán thành công 400,000 trái phiếu trong năm 2018 (20/12/2018)

>   SCR huy động 470 tỷ đồng tăng quy mô vốn hoạt động (19/12/2018)

>   ACB huy động 2,200 tỷ đồng trái phiếu (17/12/2018)

>   TTB huy động 300 tỷ đồng trái phiếu (17/12/2018)

>   Trái phiếu doanh nghiệp - những động thái mới (14/12/2018)

>   SHS huy động 500 tỷ đồng cho hoạt động kinh doanh trái phiếu Chính phủ (13/12/2018)

>   CII dự kiến phát hành tối đa 1,550 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ (13/12/2018)

>   DXG muốn phát hành 1,400 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (12/12/2018)

>   Vingroup chào bán 2,000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng (06/12/2018)