Tin Tức

Thứ Ba, 28/02/2012 17:11

Tiếp tục bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng 5 loại Hợp đồng nhà đất

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sẽ tiếp tục thực thi phương án bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng 5 loại Hợp đồng nhà đất và chưa thực thi đối với 9 loại Hợp đồng nhà đất khác.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiếp tục thực thi phương án bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng đối với 5 loại hợp đồng:

1- cho thuê quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

2- chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp;

3- cho mượn, cho ở nhờ nhà ở;

4- cho thuê nhà ở;

5- ủy quyền quản lý nhà ở theo Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10/12/2010.

Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng, chưa thực thi phương án bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng đối với các hợp đồng:

1- thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

2- góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

3- chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

4- tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

5- mua bán nhà ở;

6- đổi nhà ở;

7- tặng cho nhà ở;

8- thế chấp nhà ở;

9- góp vốn bằng nhà ở theo Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 2/6/2010 và Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10/12/2010.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất và sở hữu nhà ở theo hướng quy định rõ trách nhiệm của tổ chức hành nghề công chứng và trách nhiệm của cơ quan đăng ký quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi và giảm thiểu chi phí cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục liên quan đến công chứng, chứng thực và đăng ký quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất.

Trong quá trình sửa đổi Bộ luật Dân sự, sửa đổi toàn diện Luật Đất đai, Luật Nhà ở và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục nghiên cứu để đề xuất bỏ quy định yêu cầu bắt buộc công chứng hoặc chứng thực các loại hợp đồng về nhà ở và quyền sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý, thủ tục rõ ràng, thuận tiện, hướng tới hệ thống đủ năng lực và ưu tiên xã hội hóa.

Nam Khánh

Chính phủ

Các tin tức khác

>   Hà Nội nghiên cứu mua nhà thương mại làm nhà tái định cư (28/02/2012)

>   Thực hư chuyện STL giảm 50% giá dự án (28/02/2012)

>   Ngân hàng Xây dựng sẽ cứu vốn cho thị trường BĐS? (27/02/2012)

>   CBRE: Đã nhìn thấy tín hiệu tích cực cho thị trường BĐS  (27/02/2012)

>   “Phép thử” với hai dự án bất động sản hàng đầu phía Bắc (27/02/2012)

>   TPHCM: Khởi công 2 bãi đậu xe ngầm trong năm nay (27/02/2012)

>   Chuyển cao ốc văn phòng sang căn hộ: Lợi năm năm, hại lâu dài (27/02/2012)

>   Hà Nội sẽ không biến “đất vàng” thành chung cư? (27/02/2012)

>   Căn hộ triệu đô: Chưa có gì để tin (27/02/2012)

>   Nỗ lực "phá băng" bất động sản (27/02/2012)